Zavičajni klub Mokrinčana osnovan je 1994 godine u Novom Sadu i njegovo funkcionisanje se pre svega zasniva na saradnji sa zavičajem i negovanjem duhovnih tradicja Morkina. Klub se izmedju ostalog zalaže za unapredjenje privrednog, kulturnog i sportskog života u zavičaju i afirmaciji dostignuća Mokrinčana na tim poljima. U cilju unapredjivanja kulturnog života, klub pomaže književnicima, publicistima, i naučnicima kod objavljivanja knjiga o Mokrinu, bavi se organizovanjem prigodnih izložbi, književnih večeri, proslava, manifestacija i učestvuje u humanitarnim akcijama.

MokrinMuzej Vojvodine ( Novi Sad ) – izložena lobanja nađena u Mokrinu – Nekropola Mokrin – bronzano doba – na kojoj su vidljivi tragovi trepanacije ( hiruška intervencija na lobanji )

Photo By Nenad Belencan

Članak – Wikipedia

Mokrin predstavlja jednu od najvećih nekroplola iz ranog bronzanog doba u jugoistočnom delu Evrope. Uz nekoliko izuzetaka većina od preko 300 grobova su pojedinačna, primarna sahranjivanja sa telom u savijenom ili polusavijenom položaju, ruke su obično prekrštene na grudima, sa šakama koje dobipiru blizu lica. Telo je položeno na levi ili desni bok. Pristunta je dvopolna orijentacija grobova, muškarci su u položaju glava prema severu, a žene prema jugu [7]. CEO TEKST

GS Mokrin Mokrin 4 Mokrin 2
U Novom Sadu 01.03.2013. u galeriji  ”Prometej” u prisustvo velikog broja Mokrinčana i prijatelja Mokrina održana je 19-ta godišnja skupština.
579552_559003227445203_1820938403_n 179776_559003257445200_384194397_n 166739_559003454111847_1569007386_n
Polaganje cveća na spomenik Vasi Stajiću u Novom Sadu povodom godišnjice rodjenja i smrti.
Menu