Archive

VASA STAJIĆ

Vasa Stajić je rođen 10. februara 1878. u skromnoj seljačkoj porodici u Mokrinu u Banatu. Gimnaziju je pohađao u Kikindi, Sremskim Karlovcima i Senju (Dalmacija). Zbog propagiranja socijalističkih ideja

Udruženje za zaštitu velike droplje Ciljevi Udruženja su: zaštita populacije velike droplje, zaštita i unapređenje staništa u Specijalnom rezervatu prirode „Pašnjaci velike droplje“, edukacija lokalnog stanovništva o značaju očuvanja i zaštite staništa, organizovanje aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih područja, javno zalaganje

Taljuganje u Mokrinu

Temperature u minusu najviše raduju mališane, dok starijima naviru sećanja na vremena kada su taljuganje i korčuljanje bili omiljena zimska zabava. Kikinda – Po velikom minusu i debelom ledu kakvog odavno nije bilo na severu Banata, nova-stara zanimacija donela je

DEDALOVIM STOPAMA

DEDALOVIM STOPAMA / Dvojnik Vilijama Vilsona DEDAL kovač, čuveni majstor iz grčke mitologije, pravio je svojim zlatnim rukama,

Pisanje na granici života i smrti Đura Đukanov je bio, kako je to onomad rekao Bogdan Mrvoš, pančevački književnik, izdavač i prevodilac, retka ptica naše književnosti. Nesvikla da zoblje sa tuđeg dlana. Đukanov, koji je dosledno ispisivao letopise o unesrećenim

Zavičajni klub Mokrinčana osnovan je 1994 godine u Novom Sadu, njegovo funkcionisanje se pre svega zasniva na saradnji sa zavičajem i negovanjem duhovnih tradicja Morkina. Klub se izmedju ostalog zalaže za unapredjenje privrednog, kulturnog i sportskog života u zavičaju i afirmaciji

MOKRIN Pregled prošlosti i sadašnjosti MOKRIN je obeležen krugom i tačkom u severoistočnom uglu onog jarkog zelenila na mapi Srbije, ucrtani su znakovi za arheološko nalazište i za izvore gasa i nafte, ali se blize odrednice otkrivaju tek kad se

Muzej Vojvodine Novi Sad,  izložena lobanja nađena u Mokrinu  ( Nekropola Mokrin  bronzano doba ) na kojoj su vidljivi tragovi trepanacije ( hiruška intervencija na lobanji ) Mokrin predstavlja jednu od najvećih nekroplola iz ranog bronzanog doba u jugoistočnom delu