Istorija / Arheologija

Mokrinska mumija

Davne 1888. bogato ukrašen kovčeg sa mumijom sveštenika Nesminma u Luksoru je kupio Pavle Riđički iz Mokrina, sa namerom da je “narod srpski gledi i njome se stvarno pouči…” Kod srca mumije sveštenika Nesmina pronađen je svitak koji predstavlja jedan

VASA STAJIĆ

Vasa Stajić je rođen 10. februara 1878. u skromnoj seljačkoj porodici u Mokrinu u Banatu. Gimnaziju je pohađao u Kikindi, Sremskim Karlovcima i Senju (Dalmacija). Zbog propagiranja socijalističkih ideja

Muzej Vojvodine Novi Sad,  izložena lobanja nađena u Mokrinu  ( Nekropola Mokrin  bronzano doba ) na kojoj su vidljivi tragovi trepanacije ( hiruška intervencija na lobanji ) Mokrin predstavlja jednu od najvećih nekroplola iz ranog bronzanog doba u jugoistočnom delu